Odsek za štetočine bilja


Odsek za štetočine bilja se nalazi u Zemunu, Banatska 33 i u njemu je zaposleno 9 istraživača (5 doktora biotehničkih, bioloških i ekoloških nauka i 4 istraživača-saradnika) i 2 tehnička asistenta. Trenutno je u odseku angažovan jedan stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS. Osnovne oblasti istraživanja Odseka su:

 • biologija, ekologija, populaciona genetika i filogenija ekonomski značajnih insekata
 • ispitivanje mogućnosti primene insekata u biološkom suzbijanju invazivnih korova i biljnih štetočina (biološka kontrola)
 • molekularna detekcija fitoplazmi, proučavanje etiologije i epidemiologije
 • istraživanje vektorske uloge insekata u prenošenju fitoplazmi
 • nadzor karantinski i ekonomski značajnih štetočina i fitoplazmatičnih obolenja u poljoprivrednoj proizvodnji u Srbiji
 • razvijanje strategije suzbijanja karantinski i ekonomski značajnih štetočina bilja i fitoplazmatičnih obolenja
 • „barcoding“ identifikacija insekata primenom metoda molekularne biologije


Odsek za štetočine bilja raspolaže sa 2 laboratorije:

 • Laboratorija za primenjenu entomologiju
 • Laboratorija za molekularnu dijagnostiku


Od 05.09.2013. godine Odsek za štetočine bilja je akreditovan prema standardu ISO/IEC 17025:2006 (akreditacioni broj 01-400) za obavljanje analiza morfološke i molekularne identifikacije karantinskih i ekonomski značajnih insekata i molekularnu identifikaciju fitoplazmi.


Istraživači Odseka za štetočine bilja trenutno su angažovani na 2 nacionalna projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS:

 • III-43001 Agrobiodiverzitet i korišćenje zemljišta u Srbiji: integrisana procena biodiverziteta ključnih grupa artropoda i biljnih patogena; podprojekat: Diverzitet i dinamika biljnih patogena i njihovih insekatskih vektora u agroekosistemima Srbije.
 • III-46008 Rаzvoj integrisаnih sistemа uprаvljаnjа štetnim orgаnizmimа u biljnoj proizvodnji sа ciljem prevаzilаženjа rezistentnosti i unаpređenjа kvаlitetа i bezbednosti hrаne


Istraživači Odseka za štetočine bilja trenutno su angažovani na 3 međunarodna projekta:

 • Host specialization of aphid parasitoids – SCOPES Swiss National Science Foundation IZ73Z0_1 28174.
 • Morphology, population genetics and acoustic communication signals in taxonomy of Hyalesthes obsoletus species group – vectors of stolbur phytoplasma. Serbian-German bilateral programme (2013-2014)
 • Epidemiology of Flavescence dorée, an European quarantine grapevine disease: the role of wild reservoir plants and potential insect vectors. Serbian-Italian bilateral programme (2013)


     

Zaposleni u odseku za štetočine bilja:

Rukovodilac Odseka
Dr Oliver Krstić
naučni saradnik, entomolog

+ 381 62 88 08 905
oliverk13@yahoo.com
Zamenik Rukovodioca Odseka
Dr Jelena Jović
viši naučni saradnik, entomolog

+381 62 88 08 926
jovic_biolab@yahoo.com
Predsednik Naučnog veća
Dr Tatjana Cvrković
viši naučni saradnik, entomolog

+381 62 88 08 925
tanjacvrkovic@yahoo.com

Direktor Instituta
Dr  Milana Mitrović
naučni savetnik

+381 62 88 08 924
milana.mitrovic@izbis.bg.ac.rs

Pomoćnik direktora

Dr Ivo Toševski
naučni savetnik

+ 381 62 88 08 909
tosevski_ivo@yahoo.com

Rukovodilac sistema kvaliteta

Dr Andrea Kosovac
naučni saradnik

+ 381 62 88 08 914
kosovac.andrea@gmail.com

dipl. ing. Lazar Sivčev
stručni-saradnik, entomolog

+ 381 62 88 08 913
lazarsivcev@gmail.com

Dr Miljana Jakovljević
naučni saradnik

+ 381 62 88 08 939
miljka06@gmail.com
Dr Slavica Marinković
istraživač-saradnik, entomolog
+ 381 62 88 08 912
slavicamar@gmail.com